next up previous contents
Next: A.1 Scene Up: Distribuirani sistem za upodabljanje Previous: Literatura Vsebina: contents

A Razredi programa za sledenje zarku

 

Osnovni program za sledenje zarku je napisan v objektno orientiranem jeziku C++ v katerem je ``razred'' temeljni gradnik modularnega programa. Razredi zdruzujejo podatke in postopke v zakljuceno celoto z razlicnimi stopnjami zascite podatkov in metodami, ki operirajo s podatki.

Opisi razredov so izvleceni iz izvorne kode, ki je bila ustrezno komentirana in nato pretvorjena v obliko HTML in LaTeX.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani