next up previous contents
Next: Podrazredi Up: A Razredi programa za Previous: Metode Vsebina: contents

A.2 Object

Ta razred je osnova za Camera in Light. To je abstraktni razred in ima lahko le izpeljane primere. Zdruzuje lastnosti, ki so skupne vsem objektom. Virtualna metoda Describe izpise lastnosti objekta.
Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani