next up previous contents
Next: Podrazredi Up: A Razredi programa za Previous: Metode Vsebina: contents

A.5 Primitive

Osnova vseh primitivov, ki jih uporabljamo za opis Scene. Primitive je abstraktni razred.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani