next up previous contents
Next: A.5 Primitive Up: A.4 Light Previous: Definicija Vsebina: contents

Metode

void Light::setColor( RGBColor& color)

Nastavi barvo luci s trojckom RGB.

void Light::setColor(double color[3])

Nastavi barvo luci s trojckom RGB.

void Light::Describe(int indent)

Izpise osnovne lastnosti luci.

typedef Light* LightPtr;

Definicija kazalca na Light, ki je potrebna pri zbirki ( SLBag)Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani