next up previous contents
Next: Definicija Up: A Razredi programa za Previous: A Razredi programa za Vsebina: contents

A.1 Scene

Glavni razred za program metodo sledenja zarku. Omogoca rekurzivno sledenje po Whittedovi metodi. Vhodni podatki so podani v datoteki formata NFF (Neutral File Format), ki jo intepretiramo z yyparse() (generator YACC). Razred zdruzuje vse objekte in luci v neurejenih seznamih ( Bag), ki lahko neomejeno rastejo. Kolicina podatkov je tako omejena le z razpolozljivim pomnilnikom. S kamero ( Camera) so nastavljeni parametri gledanja in vse ostalo, kar je potrebno za upodobitev.
Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani