next up previous contents
Next: A.7 Polygon Up: A.6 Sphere Previous: Definicija Vsebina: contents

Metode

Sphere:: Sphere(double origin[3], double radius,
double color[3], double surfaceProperty[5])

Naredi novo kroglo

double Sphere::nearestIntersection( vec3& rayDir )

Ta metoda izracuna preseke med zarkom in kroglo. Vrne najblizje presecisce ali 0.0, ce presecisce ne obstaja.

vec3 Sphere::normalAt ( vec3 & p)

Ta metoda izracuna normalo na krogli v tocki p, ki je na povrsini. Normalizacija je vgrajena v enacbi za kroglo.

void Sphere::Describe(int indent)

Izpise lastnosti krogle



Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani