next up previous contents
Next: B Algoritem distribuiranega programa Up: A.8 vec3 Previous: Definicija Vsebina: contents

Metode


vec3:: vec3 ()

Tridimenzionalni konstruktor

vec3:: vec3 (const double x, const double y, const double z)

Kreira vektor iz podanih konstant x, y, in z

vec3:: vec3 (const double d)

Diagonalni vektor

vec3:: vec3 (const vec3 & v)

Kopija

vec3:: vec3 (const vec2 & v)

Konverzija dvodimenzionalnega vektorja v v tridimenzionalni homogeni koordinatni sistem. z == 1.0

vec3:: vec3 (const vec2 & v, double d)

Konverzija dvodimenzionalnega vektorja v v tridimenzionalni homogeni koordinatni sistem. z == d

vec3:: vec3 (const vec4 & v)

Konverzija stiridimenzionalnega vektorja v (homogeni vektor) v tridimenzionalni kartezijev koordinatni sistem.

vec3:: vec3 (const vec4 & v, int dropAxis)

Konverzija stiridimenzionalnega vektorja v v tridimenzionalni koordinatni sistem. dropAxis podaja indeks koordinate, ki se izloci.

vec3 & vec3::operator = (const vec3 & v)

Prireditveni operator

vec3 & vec3::operator += (const vec3 & v)

Pristevanje vektorja obstojecemu vektorju.

vec3 & vec3::operator -= (const vec3 & v)

Odstevanje vektorja obstojecemu vektorju.

vec3 & vec3::operator *= (const double d)

Mnozenje vektorja s konstanto d.

vec3 & vec3::operator /= (const double d)

Deljenje vektorja s konstanto d.

double & vec3::operator[](int i)

Izbor ene koordinate vektorja. Mozne vrednosti: VX, VY in VZ.

double vec3::length ()

Dolzina vektorja

double vec3::length2 ()

Kvadrat dolzine vektorja. Hitrejse kot vec2::length ()

vec3 & vec3::normalize ()

Normalizacija vektorja

vec3 & vec3::apply (V_FCT_PTR fct)

Apliciraj funkcijo fct na vektorCopyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani