next up previous contents
Next: B.1 Upravitelj Up: Distribuirani sistem za upodabljanje Previous: Metode Vsebina: contents

B Algoritem distribuiranega programa

 

V tem dodatku je podrobneje predstavljen distribuirani program, ki je bil prakticno izveden. Sistem je izdelan iz dveh locenih programov:

Upravitelj (master)
skrbi za nadzor delavcev. Dodeljuje naloge in zbira rezultate. Po koncani skupni nalogi sledenja zarku, zdruzi rezultate v sliko in jo zapise v datoteko.
Delavec (worker)
Izracunava dele slike v obsegu, ki mu ga dodeli nadzornik. Kot rezultat vrne izracunani del slike v obliki toka trojic RGB.

 

 

Slika B.1: Komunikacijska shema distribuiranega programa

Na sliki B.1 je razvidno, da komunikacija poteka le med nadzornikom in delavci. V sistemu PVM s heterogeno mrezno arhitekturo je mozno poganjati vec delavcev na enem vozliscu (racunalnik), vendar to ne prispeva k hitrejsem racunanju, saj se procesorska moc v tem primeru razdeli.

Za razliko od delavca, upravitelj le malo obremenjuje procesor, saj skrbi predvsem za komunikacijo in nadzor del. Tako je mozno brez problemov na enem racunalniku poganjati upravitelja in enega delavca. Upravitelj lahko spremlja delo delavcev in skrbi za alokacijo prostih racunskih zmogljivosti. Ta lastnost je v sistemu PVM uporabna za toleriranje napak (fault tolerant) in dinamicno dodajanje/odvzemanje streznikov v navidezni racunalnik PVM.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani