next up previous contents
Next: B.1.6 Shranjevanje rezultatov Up: B.1 Upravitelj Previous: Zajem rezultatov Vsebina: contents

B.1.5 Ustavljanje delavcev

Ko koncamo z delom, je potrebno pravilno odsloviti vse delavce in sprostiti zasedeni pomnilnik.

static int stop_workers()
* {
* if (servtids)
* {
* while (nserv-- > 0)
* {
* pvm_kill(servtids[nserv]);
* }
* free(servtids);
* free(servflist);
* free(servjobs);
* free(servtiles);
* }
* servtids = 0;
* servflist = 0;
* servjobs = 0;
* servtiles = 0;
* return 0;
* }


Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani