next up previous contents
Next: Konstrukcijska naloga Up: Modularni sestav traktorja s Previous: Pregled ISO standardov s   Kazalo


Zasnova traktorja

Zasnova izdelka je prva faza v razvojno-konstrukcijskem procesu s katerim omogocimo, da se ideja o zadostitvi nove funkcije v naravi smiselno predeljuje do najmanjšega detajla in se predstavi v nematerialni obliki kot izdelek [15].

Razvoj izdelka se v celoti odvija v konstrukcijskem procesu, v katerem so posamezne faze pri razlicnih avtorjih modelov opredeljene razlicno. Najbolj poznane metode razvoja izdelka so [15]:

Razvoj traktorja temelji na integriranem konstrukcijskem procesu. Le-ta pa izhaja iz opredelitve tehnicnega procesa [17],[18].Subsections

Ivan Demsar 2002-09-12