next up previous contents
Next: Koncept 1 Up: Zasnova traktorja Previous: Morfološka matrika Morfološka matrika   Kazalo


Koncepti

S pomocjo morfološke matrike smo pripravili vec konceptov rešitve konstrukcije omenjenega traktorja. V nadaljevanju bomo te koncepte ocenili in izbrali najprimernejšo rešitev.

Izbrani koncepti so zasnovani tako, da skušamo cimbolj zadostiti zahtevam in zeljam (tabela 4.1). Nekateri koncepti so izbrani tako, da skušamo uporabiti ze obstojece izvedbe in jih z minimalnimi spremembami oz. dopolnitvamu uporabiti v našem primeru. Drugi koncepti pa odkrivajo nove rešitve, ki pri kmetijskih strojih še niso v uporabi.Subsections

Ivan Demsar 2002-09-12