next up previous contents
Next: Koncept 3 Up: Koncepti Previous: Koncept 1   Kazalo


Koncept 2

Slika 4.17: Koncept 2
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//koncept2.jpg

Koncept 2 (slika 4.17) predstavlja novo dobo traktorjev. Klasicno pripenjanje prikljuckov na trotockovni priklop in vleco kljuko omogoca uporabo široke palete prikljuckov. Enaka kolesa na prednji in zadnji premi zagotavljajo dober oprijem in veliko vlecno silo. Prav tako je za pogon prikljuckov predvidena klasicna krdanska gred in hidravlicna crpalka.

Novost, ki jo predstavlja ta koncept je brezstopenjsko hidravlicno spreminjanje širine koloteka (slika 4.18), ki skrbi za hitro in enostavno prilagajanje traktorja delovnim okoljem. Z obracenjem koles pa lahko dodatno povecamo širino koloteka oz. grobo nastavimo obmocje brezstopenjske regulacije.

Slika 4.18: Brezstopenjsko hidravlicno spreminjanje širine koloteka
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//spreminjanje_sirine.jpg

Naslednja lastnost omenjenega koncepta je krmiljenje vseh štirih koles. Moznost krmiljenja vsake osi posebej nam daje dodatne moznosti voznje (pasji hod), s cimer še dodatno povecamo uporabnost in prirocnost. Lahko pa krmiljenje zadnjih koles blokiramo in dobimo klasicno krmiljenje prednjih koles.

Hidrostaticni pogon je izveden tako, da ima vsako kolo svoj hidromotor. Štiri elektronsko krmiljene crpalke s spremenljivo iztisnino skrbijo, da vsako kolo dobiva toliko moci kot jo rabi in da ne prihaja do zdrsov posmeznega kolesa (slika 4.19).

Slika 4.19: Izvedba hidrostaticnega pogona
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//hidravlicni_pogon.jpg


next up previous contents
Next: Koncept 3 Up: Koncepti Previous: Koncept 1   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12