next up previous contents
Next: Koncept 4 Up: Koncepti Previous: Koncept 2   Kazalo


Koncept 3

Slika 4.20: Koncept 3
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//koncept3.jpg

Koncept 3 (slika 4.20) je nekoliko posodobljena oblika ze obstojecega traktorja (CAST). Priklop in pogon prikljuckov je izveden podobno kakor pri ze prej omenjenih konceptih. Za pogon in premikanje so predvidena štiri enaka kolesa. Mozna je montaza dodatnih koles, s cimer povecamo nalezno povšino in zmanjšamo pritisk na podlago.

Slika 4.21: Moznosti posamicnega vzmetenja
[Vzmetenje koles z moznostjo blokade] Image /home/demsar/diploma/latex/slike//vzmetenje-a.jpg [Poravnava traktorja na nagnjenem terenu] Image /home/demsar/diploma/latex/slike//vzmetenje-b.jpg

Posamicno vzmetenje koles zagotavlja dobre vozne lastnosti. Ob enem pa s posebnimi hidravlicnimi blazilniki, ki jih lahko blokiramo v poljubnem polozaju zagotovimo potrebno stabilnost (slika 4.21(a)). Omenjen sistem nam tako omogoca spreminjanje prostega prehoda pod traktorjem in s tem stabilnosti, ob enem pa je mozen nagib traktorja glede na podlago (slika 4.21(b)).

Krmiljenje je izvedeno podobno kot pri konceptu 2. To pomeni, da lahko krmilimo vsako kolo posebej, s cimer povecamo okretnost traktorja. Klasicna mehanska transmisija z visokim izkoristkom skrbi za dober prenos moci od motorja, preko menjalnika in diferenciala z rocno zaporo na kolesa.


next up previous contents
Next: Koncept 4 Up: Koncepti Previous: Koncept 2   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12