next up previous contents
Next: Koncept 5 Up: Koncepti Previous: Koncept 3   Kazalo


Koncept 4

Slika 4.22: Koncept 4
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//koncept4.jpg

Podobno kakor koncept 3 je tudi koncept 4 (slika 4.22) deloma ze poznan ( CASE-IH, QUADTRAC). Tudi v tem primeru je pripenjanje in pogon prikljuckov izveden enako kakor pri vseh konceptih do sedaj.

Posebnost tega koncepta je, da je trakcijski sistem izveden s pomocjo gumijastih gosenic. Štiri gosenice zagotavljajo veliko nalezno površino, s tem manjši površinski pritisk na podlagi in posledicno manjše poškodbe podlage. Krmiljenje je izvedeno s sredinskim zgibanjem konstrukcije, kar nam omogoca majhne premere obracalnega kroga in s tem veliko okretnost. Druga moznost krmiljenja, ki jo ponujajo gosenice in hidrostaticni pogon pa je nasproti se vrtece gosenice (princip pri bagrih in buldozerjih), ki ki omogoca izjemno okretnost. S kombinacijo obojega pa bi se okretnost še povecala.

Kot je zgoraj omenjeno je pogon gosenic hidrostaticen, kar pomeni, da motor poganja crpalke s spremenljivo iztisnino, le-te pa hidromotorje za posamezne gosenice (slika 4.19).


next up previous contents
Next: Koncept 5 Up: Koncepti Previous: Koncept 3   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12