next up previous contents
Next: Vrednotenje Up: Koncepti Previous: Koncept 4   Kazalo


Koncept 5

Slika 4.23: Koncept 5
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//koncept5.jpg

Koncept 5 (slika 4.23) je v kmetiski tehniki še dokaj nepoznan, pri cemer se je v gozdarski tehniki pojavil ze leta 1995 (izdelek finskega podjetja Timberjack). Njegova znacilnost je, da za premikanje uporablja noge".

Glede na to, da je ta koncept bolj primeren za staticna dela na ekstremnih pogojih, je zasnovan tako, da je pripenjanje prikljuckov spredaj in zadaj, kabina pa je namešcena sredinsko. Celotni komandni pult je moc zavrteti za 360, tako da lahko delamo v vseh smereh. Za pogon prikljuckov sta predvidena krdanska gred, ki je gnana s hidromotorjem, kar omogoca enostavno spreminjanje število vrtljajev in šest hidravlicnih prikljuckov.

Sama stabilnost stroja je zagotovljena z nogami, ki se gibljejo v vse smeri, tako da omogocajo gibanje stroja v poljubni smeri. Pogon je v celoti hidrostaticen. Celoten sistem je elektronsko krmiljen, tako da je upravljanje enostavno. "Nogeömogocajo tudi spreminjanje prostega prehoda pod traktorjem in s tem enostavno spreminjanje tezišca.

Prednost tega koncepta so predvsem dobre maneverske sposobnosti na tezkih terenih. Slaba stran hodecega traktorja pa je njegova sposobnost za transport.


next up previous contents
Next: Vrednotenje Up: Koncepti Previous: Koncept 4   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12