next up previous contents
Next: Koncept 2 Up: Koncepti Previous: Koncepti   Kazalo


Koncept 1

Slika 4.15: Koncept 1
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//koncept1.jpg

Koncept 1 (slika 4.15) je poznana izvedba standardnega traktorja (2.4(b)). Opremljen je z avtomatskim tritockovnim priklopom in nastavljivo vlecno kljuko zadaj. Vsa štiri kolesa so pogonska s tem, da so zadnje nekoliko vecje od prednjih. Za pogon prikljuckov sta predvidena zadnja prikljucna gred in hidravlicna crpalka.

Razlika tega koncepta od standardnega traktorja je v tem, da je dodatno poskrbljeno za varnost oz. stabilnost. Premik tezišca (slika 4.16), izveden s pomocjo dodatne mase, ki jo pomikamo levo/desno in naprej/nazaj, skrbi za to, da je varnost zagotovljena tudi na velikih strminah. Dodatno pa povecujemo stabilnost tudi s povecanjem širine koloteka, ki jo spreminjamo s pomocjo obracanja koles.

Slika 4.16: Dodatna masa za spreminjanje tezišca traktorja
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//premik_tezisca.jpg

Krmiljenje traktorja ostane enako kakor pri standardnih traktorjih. To pomeni, da se krmilijo prednja kolesa. Mehanska transmisija skrbi za pogon traktorja. Moc se prenaša iz motorja preko rocnega menjalnika na prednji in zadnji diferencial z avtomatsko zaporo.


next up previous contents
Next: Koncept 2 Up: Koncepti Previous: Koncepti   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12