next up previous contents
Next: Ogrodni traktor Up: Razvrstitev traktorjev po obliki Previous: Enoosni traktor   Kazalo


Standardni traktor

Standardni traktorji so najbolj razširjena skupina traktorjev. So dvoosni z razponom moci od 25 do 250 kW. Glede na število pogonskih koles locimo med traktorji s pogonom samo na zadnja kolesa (2$\times$4), (slika 2.4(a)) in traktorji s pogonom na vsa štiri kolesa (4$\times$4), (slika 2.4(b)). Prednost traktorjev z dvokolesnim pogonom je predvsem v vecji okretnosti. Prednost štirikolesnega pogona je v boljši porazdelitvi moci na posamezno kolo in posledicno v vecji vlecni sili.

Slika 2.4: Standardni traktor
[z dvokolesnim pogonom URSUS] Image /home/demsar/diploma/latex/slike//ursus_2812.jpg [s štirikolesnim pogonom DEUTZ-FAHR] Image /home/demsar/diploma/latex/slike//deutz-fahr.jpgIvan Demsar 2002-09-12