next up previous contents
Next: Sistemski traktor Up: Razvrstitev traktorjev po obliki Previous: Standardni traktor   Kazalo


Ogrodni traktor

Ogrodni traktor (slika 2.5) se uporablja predvsem za nego in zašcito posevkov. Podobno kot sistemski traktor omogoca odlicen pogled na stroje ki so naj prikljuceni bodisi spredaj, med kolesi ali zadaj.

Slika 2.5: Ogrodni traktor Fendt GT
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//ogrodni.jpgIvan Demsar 2002-09-12