next up previous contents
Next: Posebni traktorji Up: Razvrstitev traktorjev po obliki Previous: Ogrodni traktor   Kazalo


Sistemski traktor

Sistemski traktor (slika 2.6) se od standardnih razlikuje po tem, da ima kabino pomaknjeno naprej, kar omogoca dober pogled pred traktor, za kabino ima dodaten prostor za orodja, npr.:rezervoar za škropivo, gnojilo, seme,itd.

Slika 2.6: Sistemski traktor DEUTZ-FAHR
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//sistemski.jpgIvan Demsar 2002-09-12