next up previous contents
Next: Standardni traktor Up: Razvrstitev traktorjev po obliki Previous: Traktor gosenicar   Kazalo


Enoosni traktor

Enoosni traktor (slika 2.3) ima eno samo os. Poganja ga motor moci od 5 do 12 kW. Primeren je za lazja dela in transport. Nanj lahko prikljucimo razna orodja, predvsem za obdelavo tal. Namenjen je za dela na manjših površinah in rastlinjakih. Odlikuje ga zelo majhna poraba goriva, preprosta konstrukcija in enostavno vzdrzevanje.

Slika 2.3: Enoosni traktor BCS 720
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//bcs720.jpgIvan Demsar 2002-09-12