next up previous contents
Next: Enoosni traktor Up: Razvrstitev traktorjev po obliki Previous: Razvrstitev traktorjev po obliki   Kazalo


Traktor gosenicar

Specialna izvedba traktorja je t.i. traktor gosenicar (slika 2.2), ki ima nameso voznih koles gosenice. Uporablja se za velike vlecne sile na mehkih tleh. V kmetistvu je uporaba precej majhna, ker je zaradi nizke transportne hitrosti in velike obrabe pogonskih verig prepovedana voznja po javnih cestišcih. V zadnjem casu se precej uporablja za zahtevna dela v gozdarstvu. Njegova prednost je velika okretnost in majhen površinski pritisk na površino.

Slika 2.2: Traktor gosenicar LAMBORGHINI
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//gosenko.jpgIvan Demsar 2002-09-12