next up previous contents
Next: Koncepti Up: Zasnova traktorja Previous: Funkcijska struktura Za celovit   Kazalo


Morfološka matrika

Morfološka matrika (slika 4.7) je tabela funkcij iz funkcijske strukture in alternativnih delovnih principov. Delovni princip je odvisen od funkcije, ki jo moramo izpolniti in funkcijskega zakona, ki ustreza izbrani funkciji (slika 4.6).

Slika 4.6: Delovni princip [2]

Iz morfološke matrike izbiramo delovne principe za posamezno funkcijo iz funkcijske strukture in tako postopoma gradimo koncept [2].

@1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm DELOVNI %

(4051,-2326)(0,0)[lb] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm PRINCIP 22% (4051,-1501)(0,0)[lb] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm DELOVNI % (4051,-1696)(0,0)[lb] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm PRINCIP 12% (4051,-3571)(0,0)[lb] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm DELOVNI % (4051,-3766)(0,0)[lb] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm PRINCIP k2% (2701,-3571)(0,0)[lb] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm DELOVNI % (2701,-3766)(0,0)[lb] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm PRINCIP k1% (3331,-5326)(0,0)[lb] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm REŠITEV IZ MATRIKE% (2116,-5326)(0,0)[lb] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm KONCEPT% (1351,-1051)(0,0)[lb] @1225<@@25 setsize @14.4pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm ZAHTEVE% (3691,-1051)(0,0)[lb] @1225<@@25 setsize @14.4pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm DELOVNI PRINCIPI%

Morfološka matrika (slika 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14) prikazuje mozne delovne principe za zadovoljitev funkcij, ki so prikazane na sliki 4.5. Prikazani so ze poznani delovni principi in novi, še ne poznani. Posebno pozornost smo namenili funkciji zagotovitev stabilnosti-varnosti, funkciji zagotovitev primerne okretnosti in funkciji krmiljenja.
next up previous contents
Next: Koncepti Up: Zasnova traktorja Previous: Funkcijska struktura Za celovit   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12