next up previous contents
Next: Morfološka matrika Morfološka matrika Up: Zasnova traktorja Previous: Tehnicni proces   Kazalo


Funkcijska struktura

Za celovit pristop h konstrukcijski nalogi je potrebno razdelati funkcijsko strukturo, ki se izvaja v tehnicnem procesu. Za izvajanje tehnicnega procesa sta potrebna tako operater stroja kakor sam stroj. Vsak opravlja svojo funkcijo, tako da imamo:

(4276,-61)( 1, 0)450

% (2026,-61)( 1, 0)450 % (1681,-1531)(210,210)[bl] (1681,-1066)(210,210)[tl] (2596,-1531)(210,210)[br] (2596,-1066)(210,210)[tr] (1681,-1636)( 1, 0)915 (1681,-961)( 1, 0)915 (1576,-1531)( 0, 1)465 (2701,-1531)( 0, 1)465 % (2701,-1276)( 1, 0)900 % (901,-1276)( 1, 0)675 % (3706,-1531)(210,210)[bl] (3706,-1066)(210,210)[tl] (4891,-1531)(210,210)[br] (4891,-1066)(210,210)[tr] (3706,-1636)( 1, 0)1185 (3706,-961)( 1, 0)1185 (3601,-1531)( 0, 1)465 (4996,-1531)( 0, 1)465 % (4996,-1276)( 1, 0)675 % (2116,-1636)( 0,-1)225 (2116,-1861)( 1, 0)3195 (5311,-1861)( 0, 1)1350 % (4276,-1366)(0,0)[b] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm Vzdrzevanje% (3376, 74)(0,0)[b] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm Pripenjanje/odpenjanje% (3376,-331)(0,0)[b] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm traktorju% (3376,-151)(0,0)[b] @1025<@@25 setsize @12.0pt25<@@25 setsizeSetFigFont>@ pt@@ pt rm prikljucka k%

funkcijska struktura stroja

Prav tako je rezultat dela odvisen od stroja, ki na ukaz operaterja izvede doloceno zaporedje funkcij. Vsaki funkciji iz funkcijske strukture (slika 4.5) kasneje dolocimo delovne principe, s katerimi zadovoljimo izbrano funkcijo.

V našem primeru, ko gre za izredno kompleksen stroj, je zelo pomembno, da pretirano ne drobimo funkcije na podfunkcije, s cimer bi lahko zameglili glavni problem. Na sliki 4.5 so prikazane tiste funkcije, za katere je traktor še posebno namenjen.

Slika 4.5: Funkcijska struktura stroja


next up previous contents
Next: Morfološka matrika Morfološka matrika Up: Zasnova traktorja Previous: Tehnicni proces   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12