next up previous contents
Next: Funkcijska struktura Za celovit Up: Konstrukcijska naloga Previous: "Black box" diagrama   Kazalo


Tehnicni proces

V tem koraku je potrebno vcrno skrinico" (slika 4.2) odpreti in pogledati, kako je sestavljen proces, ki skrbi, da iz vhodnih parametrov dobimo zeljen rezultat. V našem primeru gre za tehnicni proces transporta in pogona prikljuckov (slika 4.3).

Slika 4.3: Tehnicni procesIvan Demsar 2002-09-12