next up previous contents
Next: Tehnicni proces Up: Konstrukcijska naloga Previous: Casovni potek projekta   Kazalo


"Black box" diagrama

Vsak tehnicni proces si lahko predstavljamo kot crno skrinjico (black box). V tem primeru, ko je tehnicni proces transport in/ali pogon prikljuckov imamo sledece vhodne velicine:

Na izhodu dobimo zeljen rezultat, ki je v obliki opravljenega dela (prepeljan tovor, obdelana zemlja, spluzen sneg, itd.) (slika 4.2).

Slika 4.2: "Black box" diagramIvan Demsar 2002-09-12