next up previous contents
Next: "Black box" diagrama Up: Konstrukcijska naloga Previous: Specifikacija konstrukcije   Kazalo


Casovni potek projekta

Casovni potek izvajanja projekta je bil narejen na zacetku izvajanja naloge, nato pa se je prilagajal dejanskemu stanju. Slika 4.1 prikazuje predvideno izvajanje projekta v letošnjem letu.

Slika 4.1: Casovni potek projekta
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//gant.jpgIvan Demsar 2002-09-12