next up previous contents
Next: Casovni potek projekta Up: Konstrukcijska naloga Previous: Konstrukcijska naloga   Kazalo


Specifikacija konstrukcije

V tem delu specificiramo zahteve in zelje, ki jih mora izpolnjevati novo zasnovana konstrukcija oz. izdelek. V našem primeru gre za konstrukcijo traktorja primernega za delo v posebnih pogojih (poglavje 1.2). V tabeli 4.1 so predstavljene najvaznejše zahteve in zelje.

Kot je ze bilo omenjeno, so osnova vsake konstrukcije standardi, ki to konstrukcijo opredeljujejo.

Tabela 4.1: Specifikacija konstrukcije
   
|t:=:t=:t=:t| Specifikacija konstrukcije Zahteva Zelja
|t:=:t=:t=:t|    
FUNKCIJA
||-|-|-|| Transport in pogon prikljuckov $\times$  
||-|-|-||

POGOJI TEHNICNEGA PROCESA

||-|-|-|| Prikljucki na traktorju
||-|-|-|| Zadaj prikljuceni prikljucki $\times$  
||-|-|-|| Spredaj prikljuceni prikljucki   $\times$
||-|-|-|| Priklop na ogrodje   $\times$
||-|-|-|| Pogon preko prikljucne gredi $\times$  
||-|-|-|| Pogon s pomocjo hidravlicne energije $\times$  
||-|-|-|| Elektricni prikljucek $\times$  
||-|-|-||

Transport in pogon prikljuckov

||-|-|-|| Minimalna moc motorja 26 kW $\times$  
||-|-|-|| Moznost uporabe motorja moci 40 kW   $\times$
||-|-|-|| Brezstopenjsko spreminjanje hitrosti od 0 - 30 km/h $\times$  
||-|-|-|| Brezstopenjsko spreminjanje hitrosti od 0 - 40 km/h   $\times$
||-|-|-|| Posamicno vzmetenje koles z moznostjo blokade   $\times$
||-|-|-|| Izbira smeri voznje $\times$  
||-|-|-||

Brezstopenjsko spreminjanje širine koloteka

$\times$  
||-|-|-|| Pogon na vsa štiri kolesa $\times$  
||-|-|-|| Krmiljenje vseh štirih koles $\times$  
||-|-|-|| Moznost t.i. pasjega hoda   $\times$
||-|-|-|| Kontrola zdrsa   $\times$
||-|-|-|| Zadnji tritockovni priklop $\times$  
||-|-|-|| Prednji tritockovni priklop   $\times$
||-|-|-|| Vlecna kljuka zadaj/spredaj $\times$  
||-|-|-|| Pogonska gred zadaj s 540 in 1000 vrt./min $\times$  
||-|-|-|| Pogonska gred spredaj   $\times$
||-|-|-|| Sinhronizirana pogonska gred   $\times$
||-|-|-|| Vrtenje prikljucne gredi neodvisno od smeri in hitrosti voznje $\times$  
||-|-|-|| Moznost spreminjanja smeri vrtenja prikljucne gredi levo/desno   $\times$
||-|-|-|| Dva hidravlicna prikljucka za pogon prikljuckov $\times$  
||-|-|-||

Okolje

||-|-|-|| Delo na strmini (bocno min. $30^o$) $\times$  
||-|-|-|| Delo na strmini (bocno min. $40^o$)   $\times$
||-|-|-|| Majhna poškodba podlage $\times$  
||-|-|-|| Uporaba za kmetijske in komunalne namene $\times$  
||-|-|-||

Konstrukcija

||-|-|-|| Modularna zgradba $\times$  
||-|-|-|| Enostavnost $\times$  
||-|-|-|| Nizko tezišce $\times$  
||-|-|-|| Visok prosti prehod pod traktorjem   $\times$
||-|-|-|| Uporaba standardnih in ze obstojecih elementov $\times$  
||-|-|-|| Prilagoditev standardom in tehnicnim specifikacijam (poglavje 3) $\times$  
||-|-|-|| Optimiranje konstrukcije - majhna lastna masa   $\times$
||-|-|-||

Varnost

||-|-|-|| Izpolnjevanje standardov SIST ISO 1152, 3463, 4254-3, 5700, $\times$  
||-|-|-|| Izpolnitev zahtev TVS 309, 310, 316, 318, 319, 321 $\times$  
||-|-|-|| Blokada koles pri ugasnjenem traktorju $\times$  
||-|-|-|| Zagon traktorja samo pri izkljuceni pogonski gredi in nevtralnem polozaju smeri voznje $\times$  
||-|-|-|| Takojšna ustavitev traktorja v primeru napake na sistemu za voznjo   $\times$
||-|-|-|| Zašcita vseh ostrih delov $\times$  
||-|-|-||

OPERATIVNE LASTNOSTI

||-|-|-|| Enostavno upravljanje $\times$  
||-|-|-|| Minimalna zivljenska doba 10.000 delovnih ur $\times$  
||-|-|-|| Zanesljivost delovanja   $\times$
||-|-|-|| Enostavno servisiranje in vzdrzevanje   $\times$
||-|-|-|| Mazanje vsakih 50 ur delovanja $\times$  
||-|-|-|| Uporaba biološko razgradljivih maziv   $\times$
||-|-|-|| Rezervoar za gorivo vsaj 50 l $\times$  
||-|-|-||

ERGONOMICNE LASTNOSTI

||-|-|-|| Nastavljiv sedez z blazilcem sunkov $\times$  
||-|-|-|| Zracno vzmeten sedez   $\times$
||-|-|-|| Volan nastavljiv po nagibu in višini   $\times$
||-|-|-|| Prirocna namestitev komandnih rocic in gumbov   $\times$
||-|-|-|| Dobra preglednost na dogajanje okrog traktorja  
||-|-|-||

IZGLED

||-|-|-|| Oblika in barva traktorja naj bo prijetna za oko in rokovanje in naj ne bo izstopajoca  
||-|-|-||

PROIZVODNJA

||-|-|-|| Minimalno 50 kos/leto  
||-|-|-||

DOBAVNI ROK, PLAN

||-|-|-|| Dobava iz zaloge ali v casu 2 meseca od narocila  
||-|-|-||

CENA

||-|-|-|| Cena primerljiva oz. nekoliko višja od podobnih traktorjev z mehansko transmisijo  
|b:=:b=:b=:b|    

next up previous contents
Next: Casovni potek projekta Up: Konstrukcijska naloga Previous: Konstrukcijska naloga   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12