next up previous contents
Next: Pregled in razvrstitev traktorjev Up: Uvod Previous: Zgodovinski razvoj traktorja   Kazalo


Definiranje naloge

Stanje traktorske tehnike se vse bolj nagiba k specialnim traktorjem, ki so primerni za posamezna podrocja in opravila. Na eni strani se srecujemo z velikimi in mocnimi traktorji, primernimi predvsem za ravninska podrocja in transport, na drugi strani pa s specialno prilagojenimi traktorji za delo na strminah, v sadovnjakih, vinogradih, itd. Res je, da je vsak traktor, ki je prilagojen posebej za posamezno podrocje oz. opravilo izdelan tako, da najbolje izpolnuje nalogo, za katero je namenjen. Vemo pa, da na malih in srednje velikih kmetijah, kakor tudi drugje ne moremo imeti celo vrsto strojev, s katerimi bi lahko varno opravljali potrebna dela.
Velik problem nastaja predvsem na strmih in tezko dostopnih podrocjih. V primeru, da imamo traktor, ki ima ozek oz. normalen kolotek, s katerim se lahko vozimo po poteh in cestah, ne moremo z njim na strmino, ker je prevelika nevarnost prevrnitve. Na drugi strani pa se s širokim in nizkim traktorjam ne moremo po poteh cestah. Problem pa ni samo na travnikih, temvec tudi v vinogradu in sadovnjakih, ko s preširokim traktorjem ne moremo med nasadi. Pri obdelovanju polj pa je pomembno, da širino traktorja prilagodimo razmaku med posameznimi vrstami, da ne poškodujemo kulture, ki jo gojimo.
Namen te naloge je, skušati poiskati primerno rešitev konstrukcije traktorja, s katerim bi lahko hitro, enostavno, kvalitetno, predvsem pa varno opravljali vsakodenvna opravila. S tem mislim predvsem na moznost uporabe brezstopenjskega spreminjanja širine koloteka in na moznost uporabe hidrostaticnega pogona.
next up previous contents
Next: Pregled in razvrstitev traktorjev Up: Uvod Previous: Zgodovinski razvoj traktorja   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12