next up previous contents
Next: Razvrstitev traktorjev po obliki Up: Modularni sestav traktorja s Previous: Definiranje naloge   Kazalo


Pregled in razvrstitev traktorjev

Iz prvotnega poljedelskega traktorja se je razvil širok spekter precej razlicnih strojev, ki jih danes srecamo v svetu. Traktor danes imenujemo samopogonski stroj, ki ima tritockovno prikljucno drogovje in prikljucno gred.Subsections

Ivan Demsar 2002-09-12