next up previous contents
Next: Zgodovinski razvoj traktorja Up: Modularni sestav traktorja s Previous: Tabele   Kazalo


Uvod

Beseda traktor izvira iz latinske besede trahere, kar pomeni vleci in iz katere lahko izpeljemo besedo vlacilec. Lahko pa jo izpeljemo tudi iz treh angleških besed:gasoline traction engine - tractor [13].
Definicija traktorja: Traktor je samopogonsko vozilo na kolesih z vsaj dvema osema ali vozilo na gosenicah, ki ga izdelujemo zato, da se z njim lahko nosi, vlece ali poganja kmetijske stroje ali naprave pri gibanju ali pri stacionarnem delu [13].
Traktor je danes osnovni ali vsesplošno uporaben stroj, katerega naloga je vleka, transport in pogon prevoznih in neprevoznih delovnih strojev [9].
Vleko in transport so stoletja, ponekod pa še danes bolj ali manj ucinkovito opravljali z zivalski vpregami. S pojavom traktorja kot takega je bilo mozno nanj namestiti razne prikljucne stroje in orodja.

Subsections

Ivan Demsar 2002-09-12