next up previous contents
Next: Uvod Up: Modularni sestav traktorja s Previous: Slike   Kazalo


Tabele

 1. ISO standardi s podrocja kmetijskih traktorjev
 2. Specifikacija konstrukcije
 3. Tehnicna ocena konceptov
 4. Ekonomska ocena konceptov
 5. Primerjalne napetosti za osrednjo cev
 6. Kontrola na utrujanje v osrednji cevi
 7. Primerjalne napetosti za nosilec kolesa
 8. Kontrola nosilca kolesa na utrujanje - mesto A
 9. Kontrola nosilca kolesa na utrujanje - mesto B
 10. Kontrola nosilca kolesa na utrujanje - mesto C
 11. Primerjalne napetosti za zvar
 12. Kontrola zvara na utrujanje


Ivan Demsar 2002-09-12