next up previous contents
Next: Dolocitev obremenitev na traktorju Up: Modularni sestav traktorja s Previous: Zakljucek   Kazalo

Literatura

1
AKRIPOL.
Novilon - liti poliamid.
AKRIPOL, proizvodnja in predelava polimerov d.d., 1999.

2
Janez Benedicic.
Trosenje hlevskega gnoja pod posebnimi pogoji.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2002.

3
Rajko Bernik.
Standardi in tehnicna zakonodaja v kmetijski tehniki.
Sodobno kmetijstvo, (31), 1998.

4
Joze Duhovnik ,  Ivan Demšar.
Zasnova konstrukcije hidravlicnega traktorja - interno porocilo.
2001.

5
Viktor Jejcic.
Kontinuirane variabilne transmisije.
Trendi v razvoju kmetijske tehnike.

6
Viktor Jejcic.
Hanomag wd.
Tehnika in narava, 1998.

7
Viktor Jejcic.
Zgodovina traktorske tehnike.
4. Slovensko srecanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike, 2001.

8
Viktor Jejcic.
Cassanijev traktor - predhodnik traktorjev same.
Tehnika in narava, 2002.

9
Katarina Jeraj.
Vrednotenje traktorjev na kmetijah.
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.

10
Bojan Kraut.
Krautov strojniški prirocnik.
Tehniška zalozba Slovenije, 1994.

11
MERKUR.
Katalog izdelkov crne in barvne metalurgije.
Merkur d.d. Kranj, 2001.

12
KEMIS PLUS.
Predstavitev proizvodnega programa.
Kemis plus d.o.o., 2000.

13
Tomaz Poje.
Mogoce niste vedeli.
Tehnika in narava, 1997.

14
Rohrbach R.P. Srivastava A.K., Goering C.E.
Engineering principles of agricultural machines.
American Society of Agricultural Enginers, 1993.

15
Joze Duhovnik ,  Joze Tavcar.
Elektronsko poslovanje in tehnicni informacijski sistemi.
LECAD, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2000.

16
Renius T.K.
Traktoren, Zweite durchgesehene Auflage.
BLV Verlagsgesellschaft Mnchen, 1987.

17
Hubka V.
Theorie der Konstructionsprozesse.
Springer Verlag Berlin, 1976.

18
Hubka V., Eder W.E.
Theory of technical System.
Springer Verlag, 1988.

19
Urad RS za standardizacijo in meroslovje.
Katalog SIST 2001.
Urad RS za standardizacijo in meroslovje, 2001.
IZJAVA

Diplomsko nalogo sem samostojno izdelal pod vodstvom mentorja prof. dr. Jozeta Duhovnika.


Ivan Demšar

Ljubljana, 28.8.2002Ivan Demsar 2002-09-12