next up previous contents
Next: Dimenzioniranje kljucnih elementov konstrukcije Up: Zasnova traktorja Previous: Vrednotenje   Kazalo


Osnutek

Vrednotenje posameznih konceptov je pokazalo, da je najprimernejši koncept 2 (slika 4.17). Na sliki 4.25 je prikazana model osnutka traktorja z natancnejšo postavitvijo in obliko posameznih elementov. Tako je predvidena drevesna struktura, pri cemer je "debloökrogla cev, ki je torzijsko izredno stabilna, nanjo pa so privarjeni teleskopski nosilci koles, izdelani iz kvadratnih cevi, ki omogocajo brezstopenjsko spreminjanje širine koloteka.

Modularnost konstrukcije je tudi v tem, da so uporabljeni posamezni moduli (zadnji tritockovni priklop, vlecna kljuka, nosilec volana, ...) ze obstojecih traktorjev (AGT, Agromehanika), s cimer znizamo stroške razvoja in izdelave.

Slika 4.25: Model osnutka traktorja (prikaz t.i. pasjega hoda)
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//osnutek1.jpg

Ivan Demsar 2002-09-12