next up previous contents
Next: Izbira materiala Up: Modularni sestav traktorja s Previous: Osnutek   Kazalo


Dimenzioniranje kljucnih elementov konstrukcije

Dimenzioniranje je eden kljucnih korakov konstruiranja. Z njim ugotovimo trdnostno ustreznost izbrane konstrukcije.

V tem delu smo izbrali ustrezne konstrukcijske elemente omenjenega traktorja. Kljucne elemente smo trdnostno preverili, da smo tako dobili osnovo za izdelavo 3D modela.

Posebna konstrukcija, predstavljena na sliki 4.25 predstavlja sledece kljucne elemente:

V nadaljevanju je izveden preracun za omenjene dele konstrukcije. Pri preracunu nosilnih elementov smo upoštevali švedski standard za dvigala F.E.M.Subsections
next up previous contents
Next: Izbira materiala Up: Modularni sestav traktorja s Previous: Osnutek   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12