next up previous contents
Next: Dolocitev obremenitev Up: Dimenzioniranje kljucnih elementov konstrukcije Previous: Dimenzioniranje kljucnih elementov konstrukcije   Kazalo


Izbira materiala

Nosilni elementi bodo izdelani iz konstrukcijskega jekla S 355 (St 52), ki se uporablja za izdelavo jeklenih konstrukcij. Z izbiro jekla glede na varnost proti krhkemu lomu dolocimo kvalitetno skupino jekla, ki pove garantirano zilavost

 1. Kombinirani vpliv zaostalih nateznih napetosti v zvarnem spoju in natezne napetosti s strani stalnih obremenitev

  III. skupina in tretja vplivna linija: kopicenje zvarnih spojev

  Maksimalna natezna napetost zaradi trajne obremenitve


  Dopustna natezna napetost za jeklo St 52 in varnost
 2. Obcutljivost na vpliv debeline nosilnega elementa

  Debelina osrednje cevi,


 3. Obcutljivost na vpliv temperature montaze ali obratovanja nosilnega elementa

  Minimalna predvidena temperatura:Posamezne vplive aritmeticno sestejemo in dobimo:


Izberemo jeklo cetrte kvalitetne skupina (S 355 J2, St 52-3N), ki ima minimalno zilavostno delo 27 J pri temperaturi C. Materialne karekteristike so podane v katalogu [11].


next up previous contents
Next: Dolocitev obremenitev Up: Dimenzioniranje kljucnih elementov konstrukcije Previous: Dimenzioniranje kljucnih elementov konstrukcije   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12