next up previous contents
Next: Kontrola ušesnih nosilcev Up: Kontrola nosilca kolesa Previous: Kontrola cevi   Kazalo


Kontrola zvara

Zvarni spoj na mestu C (slika 5.2) je izdelan zgoraj in spodaj z V zvarom ob straneh pa s V zvarom in kotnim zvarom S kvalitete.


next up previous contents
Next: Kontrola ušesnih nosilcev Up: Kontrola nosilca kolesa Previous: Kontrola cevi   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12