next up previous contents
Next: Kontrola vodil Up: Kontrola nosilca kolesa Previous: Kontrola zvara   Kazalo


Kontrola ušesnih nosilcev

Ušesni nosilci (slika 5.2) so izdelani iz krivljene plocevine. Trdnostno kontrolo smo izvedli s pomocjo metode koncnih elementov (FEM). Rezultati so prikazani na slikah 5.7 in 5.8.

Slika 5.7: FEM analiza notranjega ušesnega nosilca
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//fem1.jpg

Slika 5.8: FEM analiza zunanjega ušesnega nosilca
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//fem2.jpgIvan Demsar 2002-09-12