next up previous contents
Next: Zasnova traktorja Up: Pregled standardov Previous: Pregled standardov   Kazalo


Pregled ISO standardov s podrocja kmetijskih traktorjev

Standardi sestavljajo osnovni okvir, ki mu mora ustrezati dolocena konstrukcija. Pomembno je, da se pred snovanjem novega izdelka seznanimo s standardi in zahtevami, ki so pogojeni z novo snovano konstrukcijo.

S podrocja kmetijstva so najpomembnejši ISO (Internacional Standard Organsation) standardi. V tabeli 3.1 so zbrani standardi, ki zadevajo kmetijske traktorje. V omenjeni tabeli so oznaceni tudi standardi, ki se uporabljajo v slovenskem prostoru (SIST ISO standardi) [19].

Tabela 3.1: ISO standardi s podrocja kmetijskih traktorjev
       
|t:=:t=:t=:t=:t=:t| Št. Splošni naslov Podrocje obravnave Podrobnješi opis SIST
|t:=:t=:t=:t=:t=:t|        
500 Kmetijski traktor Zadnja prikljucna gred Tipi 1, 2 in 3 $\times$
||-|-|-|-|-|| 730-1 Kmetijski kolesni traktor Zadnje tritockovno prikljucno drogovje 1.,2.,3. in 4. kategorije $\times$
||-| |-|-|-|| 730-2   Tritockovno prikljucno drogovje Kategorija 1 N $\times$
||-|-|-|-|-|| 789-1 Kmetijski traktor Postopki preizkušanja Preizkušanje moci na prikljucni gredi $\times$
||-| | |-|-|| 789-2     Zadnje tritockovno drogovje - dvizna sposobnost $\times$
||-| | |-|-|| 789-3     Premer obracalnega kroga in kroga, ki ga opiše skrajna zunanja tocka traktorja $\times$
||-| | |-|-|| 789-4     Meritve izpušnih plinov $\times$
||-| | |-|-|| 789-5     Delna moc prikljucne gredi - nemehanski prenos moci $\times$
||-| | |-|-|| 789-6     Tezišce $\times$
||-| | |-|-|| 789-7     Dolocitev moci na gredeh $\times$
||-| | |-|-|| 789-8     Filter za zrak na motorju $\times$
||-| | |-|-|| 789-9     Preizkus vlecne moci $\times$
||-| | |-|-|| 789-10     Hidravlicna moc na spoju traktor - prikljucek $\times$
||-| | |-|-|| 789-11     Krmilna sposobnost kolesnih traktorjev $\times$
||-| | |-|-|| 789-12     Nizko temperaturni zagon  
||-|-|-|-|-|| 2057 Kmetijski traktor Neposredna kontrola krmilnih hidravlicnih cilindrov    
||-|-|-|-|-|| 2332 Kmetiski traktorji in stroji Trtitockovni prikljucni spoj Obmocje gibanja  
||-|-|-|-|-|| 3339 Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji Klasifikacija in terminologija Klasifikacija sistema in klasifikacija  
||-|-|-|-|-|| 3463 Kolesni traktorji za kmetijstvo in gozdarstvo Zašcitna struktura Metode dinamicnega preizkušanja in pogoji sprejemnljivosti $\times$
||-|-|-|-|-|| 3600 Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji, oprema za nego trate in vrta Navodila za uporabo Vsebina in predstavitev $\times$
||-|-|-|-|-|| 3767-1 Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji, oprema za nego trate in vrta Simboli in drugi znaki za krmilne elemente Splošni simboli $\times$
||-| | |-|-|| 3767-2     Simboli za kmetijske traktorje in stroje $\times$
||-| | |-|-|| 3767-3     Simboli za opremo za nego trate in vrta $\times$
||-| | |-|-|| 3767-4     Simboli za gozdarske stroje $\times$
||-| | |-|-|| 3767-5     Simboli za rocno prenosne gozdarske stroje  
||-|-|-|-|-|| 3776 Traktorji za kmetijstvo Sidrišce za varnostni pas    
||-|-|-|-|-|| 3778 Kmetijski traktorji Maksimalna sila potrebna za upravljanje komand    
||-|-|-|-|-|| 3789-1 Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji, gnana vrtna oprema Namestitev in delovanje krmilnih elementov Splošni krmilni elementi $\times$
||-| | |-|-|| 3789-2     Krmilni elementi kmetijskih traktorjev in strojev $\times$
||-|-|-|-|-|| 3795 Cestna vozila, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji Ugotavljanje obnašanja notranjih oblog v pozaru   $\times$
||-|-|-|-|-|| 3965 Kmetijski kolesni traktorji Najvecje hitrosti Metode ugotavljanja $\times$
||-|-|-|-|-|| 4004 Kmetijski traktorji in stroji Širina koloteka   $\times$
||-|-|-|-|-|| 4251-1 Pnevmatike in platišca za kmetijske traktorje in stroje Oznacbe pnevmatik in dimenzije    
||-| |-|-|-|| 4251-2   Ocenitev obremenitve pnevmatike    
||-| |-|-|-|| 4251-3   Platišca    
||-| |-|-|-|| 4251-4   Klasifikacija pnevmatik in nomenklatura    
||-| |-|-|-|| 4251-5   Pnevmatika za delo v gozdu    
||-|-|-|-|-|| 4252 Kmetijski traktorji Vozniški prostor, dostop in izhod Mere $\times$
||-|-|-|-|-|| 4253 Kmetijski traktorji Vozniški sedez Prilagodljivost - mere $\times$
||-|-|-|-|-|| 4254-1 Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji Tehnicni minimum zagotovitve varnosti Splošno $\times$
||-| | |-|-|| 4254-2     Za uporabo amonijevega anhidrida  
||-| | |-|-|| 4254-3     Traktorji $\times$
||-| | |-|-|| 4254-4     Gozdarska vitla  
||-| | |-|-|| 4254-5     Delovni pripomocek  
||-| | |-|-|| 4254-6     Pripomocki za zašcito pridelka  
||-| | |-|-|| 4254-7     Kombajni za krmo in bombaz  
||-| | |-|-|| 4254-9     Pripomocki za setev in raztros mineralnega gnojila  
||-|-|-|-|-|| 5007 Kolesni traktorji Sedez voznika Laboratorijske meritve prenosa vibracij $\times$
||-|-|-|-|-|| 5008 Kmetijski traktorji in poljski stroji Merjenje vibracij celotnega telesa voznika   $\times$
||-|-|-|-|-|| 5131 Akustika - Traktorji in stroji za kmetijstvo in gozdarstvo Merjeneje hrupa na voznikovem mestu Pregledna metoda $\times$
||-|-|-|-|-|| 5353 Stroji za obdelavo zemlje in traktorji in stroji za kmetijstvo in gozdarstvo Karakteristicna tocka sedeza    
||-|-|-|-|-|| 5673 Kmetijski traktorji in stroji Prikljucne gredi in namestitve prikljuckov   $\times$
||-|-|-|-|-|| 5674-1 Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji Zašcita krdanske gredi Trdnostni preizkus $\times$
||-| | |-|-|| 5674-2     Trajnostni preizkus $\times$
||-|-|-|-|-|| 5675 Kmetijski traktorji in stroji Hitro razstavljiva hidravlicna spojka za splošni namen   $\times$
||-|-|-|-|-|| 5676 Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji Hidravlicna sklopka Kolutna zavora  
||-|-|-|-|-|| 5700 Kolesni traktorji za kmetijstvo in gozdarstvo Zašcite strukture Metode staticnega preizkušanja in sprejemljive metode $\times$
||-|-|-|-|-|| 5711 Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji Dimenzije pritrditve koles    
||-|-|-|-|-|| 5721 Kmetijski traktor Vidno polje traktorista   $\times$
||-|-|-|-|-|| 6489-1 Kmetijska vozila Mehanicni priklop na vlecnih vozilih Vrsta zapenjalne kljuke $\times$
||-| | |-|-|| 6489-2     Dimenzije $\times$
||-| | |-|-|| 6489-3     Zapenjalni del na traktorju - njivska precka $\times$
||-|-|-|-|-|| 7072 Traktor, kmetijski in gozdarski stroji Varnostni zatic in vzmetni zatic Mere in zahteve $\times$
||-|-|-|-|-|| 7216 Akustika - kmetijski in gozdrski stroji Meritev glasnosti    
||-|-|-|-|-|| 7867-1 Pnevmatike in platišca za kmetijske traktorje in stroje Oznacbe pnevmatik in dimenzij z oznacbo uskladitve pnevmatike in platišca    
||-| |-|-|-|| 7867-2   Opis dela in ocenitev obremenitve    
||-|-|-|-|-|| 8664 Kmetijski traktor Pnevmatike pogonskih koles Indeks obremenitev - hitrostni simbol  
||-|-|-|-|-|| 8759-1 Kmetijski kolesni traktorji Prednje tritockovno drogovje in prednja prikljucna gred Prikljucna gred $\times$
||-| |-|-|-|| 8759-2   Prednje tritockovno drogovje in prednja prikljucna gred Prednje tritockovno drogovje $\times$
||-|-|-|-|-|| 8935 Traktorji za kmetijstvo in gozdarstvo      
||-|-|-|-|-|| 10448 Kmetijski traktor Tlak hidravlicnega fluida za zunanje porabnike   $\times$
||-|-|-|-|-|| 10998 Kmetijski kolesni traktor Zahteve za upravljanje    
||-|-|-|-|-|| 11001-1 Kmetijski traktorji in prikljucni stroji Tritockovni prikljucni spoji U-prikljucni okvir $\times$
||-| | |-|-|| 11001-2     A-prikljucni okvir $\times$
||-| | |-|-|| 11001-3     Pripenjalne kljuke $\times$
||-| | |-|-|| 11001-4     Vlecni drog $\times$
||-|-|-|-|-|| 11374 Kmetijski traktorji in prikljucni spoji Štiritockovni togi prikljucni spoj Opis $\times$
||-|-|-|-|-|| 11471 Kmetijski traktorji in stroji Oznacevanje hidravlicnih prikljuckov in krmilnih elementov   $\times$
||-|-|-|-|-|| 11684 Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji Motorni vrtnarski stroji Varnostne oznake in oznake za nevarnost $\times$
||-|-|-|-|-|| 11783-2 Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji Serijski kontroler in komunikacija podatkovnega omrezja Fizikalna plast  
||-| | |-|-|| 11783-3     Podatkovna plast  
||-| | |-|-|| 11783-4     Mrezna plast  
||-| | |-|-|| 11783-5     Mrezno upravljanje  
||-| | |-|-|| 11783-9     Traktor ECU  
||-|-|-|-|-|| 11786 Kmetijski traktorji in stroji Traktor z vgrajenim vmesnim senzorjem Specifikacija  
||-|-|-|-|-|| 11795 Pnevmatike kmetijskih traktorjev Metoda za merjenje oboda kotaljenje pnevmatike    
||-|-|-|-|-|| 12369 Kmetijski traktorji in stroji Elektricna energija Transmisija, prenos preko konektorjev  
||-|-|-|-|-|| 14269-1 Traktorji in samohodni stroji za kmetijstvo in gozdarstvo Upravljac obsega okolja Slovar  
||-| | |-|-|| 14269-2     Ogrevanje, ventilacija in test in metoda klime  
||-| | |-|-|| 14269-3     Dolocba efekta solarnega ogrevanja  
||-| | |-|-|| 14269-4     Zracni filter  
||-| | |-|-|| 14269-5     Metoda testa za vzdrzevanje normalnega zracnega tlaka  
|b:=:b=:b=:b=:b=:b|        

Iz zgornje tabele je razvidno, da je v Sloveniji veljavnih le del standardov, ki jih ima Evropa v zvezi z kmetijskimi traktorji. Predvsem gre tu za novejše standarde v zvezi s komunikacijami na traktorjih in delovnim prostorom operaterja.


next up previous contents
Next: Zasnova traktorja Up: Pregled standardov Previous: Pregled standardov   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12