next up previous contents
Next: 2.1 Fizikalna in geometrijska Up: Distribuirani sistem za upodabljanje Previous: 1.3 Prispevki magistrskega dela Vsebina: contents

2 Odboj in lom svetlobe na povrsini

 

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani