next up previous contents
Next: 2.6 Prosojne povrsine Up: 2 Odboj in lom Previous: 2.4 Hrapave povrsine Vsebina: contents

2.5 Kompozitne povrsine

Sestavljene povrsine se pogosto pojavljajo v praksi kot sestav (kompozit) dveh ali vec materialov. Obicajno je to osnovni material, ki ima primesane majhne delce. Osnovna snov je lahko prozorna, kar pri osvetlitvi z zarkom pomeni, da se del svetlobe lahko lomi v povrsino in nato dodatno odbija, lomi in absorbira v primesanih delcih.

 

 

Slika 2.6: Opticne razmere na sijajni povrsini kompozitne snovi

Klasicen primer sestavljene povrsine je barva s primesanimi delcki s srebrnim pigmentom (slika 2.6). Ker imajo primesani delci razlicen lomni kolicnik od lomnega kolicnika osnovne snovi, se tudi svetloba zelo razprsi. Z vecjim lomnim kolicnikom osnovne snovi se manjsa kot popolnega notranjega odboja, kar onemogoca svetlobi, da bi izstopila iz povrsine potem ko je enkrat ze vstopila vanjo. Z vecanjem lomnega kolicnika se tako veca tudi motnost. Podoben primer je tudi kocka ledu z mehurcki kot delci, z drugacnim lomnim kolicnikom. Tudi tu je z vecanjem stevila mehurckov motnost povrsine vecja.

Primesani delci imajo lahko tudi barvo, kar vpliva na absorbcijo svetlobe tocno dolocene valovne dolzine. Taka povrsina je pri osvetlitvi z belo svetlobo, vidna kot obarvana povrsina. Ce je povrsina tudi gladka, potem se del svetlobe normalno odbija in s tem delno deluje kot zrcalo.

 

 

Slika 2.7: "Mat" povrsina kompozitne snovi

Nekatere barve pa na povrsini nimajo gladkega sloja in s tem tudi ne spoznavnega ucinka zrcala. Take povrsine imenujemo mat povrsine. Za razliko od sijajnih povrsin imajo take barve delce pigmenta tudi na povrsini osnovne snovi. Pri susenju nekaterih barv je tudi opaziti spremembo lomnega kolicnika, kot tudi tip povrsine, ki lahko prehaja iz sijajne v mat tudi s staranjem.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani