next up previous contents
Next: 2.3 Gladke povrsine Up: 2 Odboj in lom Previous: 2.1 Fizikalna in geometrijska Vsebina: contents

2.2 Fizikalni model povrsine

Razumevanje vplivnih dejavnikov pri interakciji s svetlobo vpliva tudi na izvedbo matematicnega modela povrsine. Izkustveno lahko ugotovimo, da lastnosti materiala in obdelava povrsine bistveno vplivajo na spekter svetlobe, ki se odbije ali prehaja skozi povrsino. Hrapavost, kot eden osnovnih parametrov, vpliva tudi na porazdelitev odbite svetlobe.

Glede na material in obdelavo povrsine locimo tudi stiri glavne modele interakcije svetlobe in povrsine:

zrcalni in razprseni (difuzni) odboj, zrcalni in razprseni prehod svetlobe.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani