next up previous contents
Next: C.1 Razvoj aplikacij s Up: Distribuirani sistem za upodabljanje Previous: B.3 Primer izmenjave sporocil Vsebina: contents

C Klicanje oddaljenih procedur -- RPC

  Remote Procedure Calling je eden prvih sistemov za razvoj distribuiranih sistemov na omrezju z Internet Protokolom[Blo92]. Klicanje oddaljenih procedur je uporabno zaradi tega, ker omogoca programerjem, da razvijajo aplikacije, ki skrivajo podrobnosti v komunikacijah med razlicnimi racunalniki in hkrati omogocajo vse potrebne prijeme pri komuniciranju. To poglavje opisuje osnovne znacilnosti komuniciranja, ki jih je potrebno poznati tudi pri drugih distribuiranih sistemih, saj vecina distribuiranih sistemov gradi prav na tej knjiznici.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani