next up previous contents
Next: C.9 Povzetek Up: C Klicanje oddaljenih procedur Previous: C.7 Prevajalnik protokola RPCGEN Vsebina: contents

C.8 Prijavljanje streznika sistemu

Ob izdelanem programu za steznika in odjemalca je potrebno prijaviti servis sistemu, tako da ga sistem ob zahtevi odjemalca avtomatsko pozene. Tak nacin registracije programa ni nujen za vse strezne programe, saj lahko uporabnik brez pomoci administratorja sam pozene strezni program. Najboljsa resitev za poganjanje programa je z uporabo najvisjega demona (top level daemon), ki skrbi za vecino mreznih servisov. To je demon inetd, ki poganja tudi vecino RPC streznih programov kot so nfs, rstatd, statd, ... S tem super demonom se v veliki meri zmanjsa obremenjenost sistema, saj se novi demoni zbujajo le na zahtevo, inetd pa skrbi za to, da jih v casu daljsega mirovanja odstrani iz seznama procesov.

Prevajalnik protokola rpcgen podpira generiranje kode za inetd. Tako je mozno nastaviti trajanje streznika ob neaktivnosti streznika RPC. Ob zahtevi za koncanje se bo servis RPC sam odjavil in normalno koncal.

Prijavljanje novih servisov pomeni popravljanje nekaterih datotek v imeniku /etc. Datoteka /etc/inetd.conf nastavlja delovanje demona inetd, seznam mreznih servisov se nahaja v /etc/services, medtem ko za programe tipa RPC obstaja datoteka /etc/rpc.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani