next up previous contents
Next: C.4 Tipi streznikov Up: C Klicanje oddaljenih procedur Previous: C.2 Nacini komunikacije RPC Vsebina: contents

C.3 Procedure s povratnim klicanjem (Callback)

Vcasih je uporabno, ce streznik zacasno prevzame vlogo odjemalca in poklice proces, ki je odjemalec. Primer potrebe po takem nacinu komunikacije so dolgotrajne obdelave na strezniku ali pa aplikacije z vecimi strezniki in enim odjemalcem, ki nadzoruje delo steznikov in skrbi za pravilno razporeditev dela (load balancing). Povratno klicanje je najbolj zmogljiva asinhrona povezava streznika in odjemalca. Callback aplikacija je hkrati streznik in odjemalec. Klasicen pristop v datotecnih streznikih, ki ustreza povratnemu klicanju, je omrezje vsak z vsakim (pear-to-pear).Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani