next up previous contents
Next: 5.1.1 RPC Up: 5 Distribuirani sistemi Previous: 5 Distribuirani sistemi Vsebina: contents

5.1 Paketi za razvoj distribuiranih sistemov

Trenutno je na voljo vec osnov ( platform) na kateri lahko razvijalci programske opreme gradijo svoje aplikacije. Locijo se po namenu in stopnji implementacije. Nizkonivojski ONC/RPC in DCE so primerni le za izgradnjo novih distribuiranih servisov, ki imajo dobro definiran nacin izmenjave podatkov. Za razvoj paralelnih algoritmov je bolje uporabiti sisteme, ki imogocajo enostavno izmenjavo podatkov, brez dodatnih skrbi kot so: kodiranje/dekodiranje podatkov, alokacija vmesnih pomnilnikov in kreiranje procesov.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani