next up previous contents
Next: Linda. Up: 5.1.6 Ostali sistemi Previous: 5.1.6 Ostali sistemi Vsebina: contents

Express.

Je skupina orodij za razvoj paralelnih programov v izdaji podjetja ParaSoft, ki omogoca pretvorbo sekvencnih programov v paralelne z optimizacijo v ciklu konverzije. Osnova sistema Express so knjiznice za komunikacijo, vhod/izhod in paralelno grafiko.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani