next up previous contents
Next: 5.2 Paralelno procesiranje Up: 5.1.6 Ostali sistemi Previous: Express. Vsebina: contents

Linda.

Model razvit na univerzi Yale. Za razliko od drugim sistemov, ki si posiljajo sporocila imamo tu "tuple-space" -- abstrakcijo preko katere procesi komunicirajo. Abstrakcija je podobna sistemu z deljenim spominom (shared memory), le da je tu deljeni prostor distribuiran. Tako kot vecina sistemov, ima tudi ta model knjiznice, ki nadgrajujejo znane programske jezike. Za vzdrzevanje skupnega sistema pa je izdelana nadgradnja operacijskega sistema.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani