next up previous contents
Next: Express. Up: 5.1 Paketi za razvoj Previous: 5.1.5 MPI Vsebina: contents

5.1.6 Ostali sistemi

Poleg omenjenih sistemov za razvoj obstajajo tudi drugi namenski sistemi, ki so razmeroma zelo vezani na arhitekturo in se normalno prodajajo skupaj z racunalniskim sistemom. Sem spadajo razlicne knjiznice, namensko pisane za (super)racunalnike in izbrane jezike, kot so Strand, Compositional C++ (CC++), Fortran M, High Performance Fortran, Occam in drugi [Fos94].

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani