next up previous contents
Next: 5.2.1 Terminologija Up: 5 Distribuirani sistemi Previous: Linda. Vsebina: contents

5.2 Paralelno procesiranje

Paralelni racunalnik je mnozica procesorjev, ki so zmozni delovati skupaj, z namenom, da resijo racunski problem. Taka definicija zajema paleto racunalnikov kot so: super racunalniki z velikim stevilom procesorjev, mreza racunalnikov, delovne postaje z vecimi procesorji in posebni racunalniki, namensko grajeni (npr. transputerji povezani v skupino).

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani