next up previous contents
Next: 5.1.4 PVM Up: 5.1 Paketi za razvoj Previous: 5.1.2 DCE Vsebina: contents

5.1.3 Sistem P4

Odpravljanje tezav s kodiranjem podatkov med razlicnimi sistemi lahko izvedemo z nadgradnjo sistema RPC. P4 je ena takih knjiznic, razvita v Argonne National Laboratory, s katero lahko enostavno programiramo razlicne paralelne programe. Poleg posiljanja sporacil (message passing), sistem p4 omogoca tudi model z deljenim spominom (shared memory model), ki se ga uporablja na sistemih z vec procesorji.

Tako kot pri vecini distribuiranih sistemov je tu omogocen sistem master-slave z vec stopnjami hierarhije in zdruzevanja. Kreiranje novih procesov ni veliko boljse kot pri osnovnem RPC, kjer mora streznik ze prej delovati, preden lahko uporabljamo njegove servise. Procesi pri p4 so tako staticni. Distribuirani sistem se nastavlja s konfiguracijsko datoteko v katero zapisemo racunalnike in servise, ki so dostopni na mrezi. S sistemom p4 je mozno kreiranje dinamicnih procesov preko vnaprej postavljenih staticnih procesov. Sporocila se posiljajo podobno kot v vseh sistemih za izmenjavo podatkov, le da je veliko dela potrebno s kreiranjem vmesnih pomnilnikov (bufferjev).Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani